DOKUMENTE STRATEGJIKE

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun e Lezhës

STATISTIKA

PROJEKTE

Kryetari i Qarkut

Z. Gjok NDOKA i Zgjedhur me Vendimin Nr. 40 datë 18.09.2015 të Këshillit të Qarkut Lezhë

KQL në Facebook

Lerda

Besëlidhja

EVENTE

NJOFTIME

Galeria e Fotove