Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Plani i Pyjeve

Plani i pyjeve

Plani i Veprimit në Mjedis

Plani i veprimit në mjedis

Koncepti i Zhvillimit Rajonal

Koncepti i zhvillimit Rajonal

Strategjia e Turizmit

Strategjia e turizmit

Strategjia e Sigurisë

Strategjia e sigurisë

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun e Lezhës