Plani i Veprimit në Mjedis

Plani i veprimit në mjedis

Qarku Lezhë Gjurmë dhe Horizonte

Qarku Lezhë gjurmë dhe horizonte

Strategjia e Turizmit

Strategjia e turizmit

Strategjia e Sigurisë

Strategjia e sigurisë

Dokumente Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Dokumenta Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Plani i Pyjeve

Plani i pyjeve