Strategjia e Turizmit

Strategjia e turizmit

Plani i Veprimit në Mjedis

Plani i veprimit në mjedis

Koncepti i Zhvillimit Rajonal

Koncepti i zhvillimit Rajonal

Dokumente Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Dokumenta Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Strategjia e Sigurisë

Strategjia e sigurisë

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Plani i Pyjeve

Plani i pyjeve