Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Strategjia e Turizmit

Strategjia e turizmit

Dokumente Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Dokumenta Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Strategjia e Sigurisë

Strategjia e sigurisë

Koncepti i Zhvillimit Rajonal

Koncepti i zhvillimit Rajonal

Plani i Pyjeve

Plani i pyjeve