Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Qarku Lezhë Gjurmë dhe Horizonte

Qarku Lezhë gjurmë dhe horizonte

Koncepti i Zhvillimit Rajonal

Koncepti i zhvillimit Rajonal

Strategjia e Sigurisë

Strategjia e sigurisë

Plani i Veprimit në Mjedis

Plani i veprimit në mjedis

Dokumente Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Dokumenta Strategjikë për Zhvillim të qëndrueshëm të Rajonit

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë

Strategjia Rajonale e Zhvillimit Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Qarku Lezhë