Njoftim mbi rezultatet e verifikimit

http://qarkulezhe.gov.al/njoftime/njoftim-mbi-rezultatet-e-verifikimit-2/

Shpallje për lëvizje paralele pranim ne sherbimin civil në kategorine ekzekutive,Specialist i protokollit,...

Specialist i protokollit, arshivës dhe shërbimit ndaj qytetareve (1)

Shpallje per levizje paralele pranim ne sherbimin civil Specialist për emergjencat civile, planifikimin e...

Specialist për emergjencat civile, planifikimin e territorit dhe liçensimin në fushën e trasportit

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINE E MESME DREJTUESE, ...

1. Publikim vendi i lire Pergjegjes i zyres juridike dhe burimeve njerezore              

Njoftim për thirrjen e mbledhjes Këshillit të Qarkut Lezhë”

  Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë thirrjen e mbledhjes së radhës  së Këshillit të Këshillit të Qarkut Lezhe,...

Ftesë bashkëpunimi dhe punësimi…

Njoftim për mundësinë e punësimit si pjesë e projektit trepalësh 3 Watch Out në këto sektorë: Suport në komunikimin dixhital (newsletter dhe faqet sociale) ...