Shpallje per levizje paralele pranim ne sherbimin civil Specialist për emergjencat civile, planifikimin e...

Specialist për emergjencat civile, planifikimin e territorit dhe liçensimin në fushën e trasportit

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit

http://qarkulezhe.gov.al/njoftime/njoftim-mbi-rezultatet-e-verifikimit-2/

Shpallje për lëvizje paralele pranim ne sherbimin civil në kategorine ekzekutive,Specialist i protokollit,...

Specialist i protokollit, arshivës dhe shërbimit ndaj qytetareve (1)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINE E MESME DREJTUESE, ...

1. Publikim vendi i lire Pergjegjes i zyres juridike dhe burimeve njerezore              

Numra të dobishëm telefoni në Qarkun Lëzhë

Meqenëse jemi në pikun e sezonit turistik më poshtë do të gjeni disa numra të dobishëm në rast emergjence, sidomos për turistet. Këshilli i Qarkut...