Njoftim për thirrjen e mbledhjes Këshillit të Qarkut Lezhë”

  Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë thirrjen e mbledhjes së radhës  së Këshillit të Këshillit të Qarkut Lezhe,...