Helvetas Swiss Intercooperation (hsi) e financuar nga zyra e bashkëpunimit zvicerian në Shqipëri (sco-a),...

Ky Projekt ka për qëllim: • Vendosjen e Sistemit të menaxhimit të mbeturinave të ngurta në nivel Bashkiak sipas standardeve kombëtare; • Përcaktimin një modeli për...