Departamenti i mbrojtjes civile i rajonit te Puglias, publikon artikullin mbi vendosjen e sensoreve ne rajonin e Lezhes

Keshilli i Qarkut Lezhë, partner në projektin “3 Watch out”, financuar nga Programi Interreg Itali-Shqiperi-Mal i Zi , në kuader te implementimit të këtij projekti tashmë ka instaluar e aktivizuar shërbim monitorimi hidrologjik për mbledhjen e të dhënave me  sensore në Shengjin, Lezhë dhe Laç.

Paisjet e montuara do te sigurojne/ofrojnë në kohë reale informacion në lidhje me sasinë e shiut, temperaturat, lagështia e tokës, drejtimi i eres  dhe presioni i ajrit. Sensorët do të qëndrojnë në pronësi dy vjeçare të Këshillit të Qarkut Lezhë dhe më pas do të transferohen tek Agjensia Rajonale e Mjedisit.

Departamenti i mbrojtjes civile që është dhe Lead partner i projektit ka publikuar ne faqen e tij mbi këtë investim të kryer në kuader të implemntimit të projektit , linku: