Njoftim per rezultatet e testimit me shkrim për kandidatët për lëvizje paralele në kategorinë e mesme dhe te ulet drejtuese