Njoftim për thirrjen e mbledhjes Këshillit të Qarkut Lezhë”

 

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë thirrjen e mbledhjes së radhës  së Këshillit të Këshillit të Qarkut Lezhe, ditën e Merkure, me  datë 9 Tetor 2019, ora 11:00, në Zyren  e Kryetarit të Këshillit të Qarkut Lezhë, me rend dite si më poshtë:

  • Miratimi i P/V ” Për disa ndryshime në Vendimin Nr 41 Date 24.12.2018 të Këshillit të Qarkut Lezhë “Për Miratimin e Strukturës së Aparatit Administrativ të Këshillit të Qarkut për Vitin 2019”
  • Miratimin e Pr/Vendim ”  Për ngritjen e Komisionit të mbrojtjes së tokës në Qarkun Lezhë.
  • Miratimin e Pr/Vendim “Për shkarkimin e Sekretares së Këshillit të Qarkut Lezhë”,
  • Te tjera