Buletin nr.3

Një pajisje e re teknologjike prezantuar para publikut. Tani e tutje, 3 sensorë specialë u konfiguruan në Bashkinë Lezhë, Shëngjin dhe Laç do të sigurojë paralajmërime të hershme në lidhje me rrezikun nga përmbytja.

I gjithë rajoni i Lezhës është në rrezik nga përmbytjet dhe sensorët do të ofrojnë në kohë reale informacion në lidhje me sasinë e shiut, temperaturat, lagështia e tokës, drejtimi i
era dhe presioni i ajrit. Sensorët do të qëndrojnë në pronësi dy vjeçare të Këshillit të
Qarkut Lezhë dhe më pas do të transferohen tek Agjensia Rajonale e Mjedisit.

Kryetari i Këshillit të Qarkut të Lezhës, z. Eduard Ndreca, shpjegon për publikun vendor se senorët janë siguruar nga projekti ynë 3 WATCHOUT nën Programin Interreg Itali-Shqipëri-Mal i Zi dhe sa e rëndësishme është kjo teknologji për bujqësinë dhe turizmi në rajonin e Lezhës.

Newsletter no 3 final